Usługi agencyjne

Zajmujemy się pośrednictwem między Autorem a wydawcą przy sprzedaży i zakupie praw autorskich. Prowadzimy negocjacje z wydawcami, a także zapewniamy obsługę prawną zawieranych umów. Reprezentujemy Autorów na rynkach polskich i zagranicznych. Współpracujemy z zagranicznymi agencjami i wydawcami, czynnie szukając miejsca na rynku dla ich Autorów.     

Nasi klienci mogą pisać w spokoju, my pilnujemy ich spraw.